Bạn đang ở đây

BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh Đạo

NGUYỄN XUÂN ĐẠO Chủ tịch HĐQT

Là người gắn bó với FDC từ những ngày đầu thành lập, ông đã có công phát triển FDC từ một đội thi công...

HUỲNH NHẬT MINH Thành viên HĐQT

Với phong cách lãnh đạo điềm tĩnh và bản lĩnh, ông là người có nhiều đóng góp trong việc định hướng các chiến lược...

NGÔ THANH PHONG Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Được biết đến là một trong những lãnh đạo tài năng của Coteccons Group...