CITY GARDEN (GĐ 1 - 2)

Bạn đang ở đây

CITY GARDEN (GĐ 1 - 2)
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Căn Hộ Vườn Phố Việt Nam

Gói thầu: Thi công kết cấu, hoàn thiện.