THÁP CT5 - MASTERI THẢO ĐIỀN

Bạn đang ở đây

THÁP CT5 - MASTERI THẢO ĐIỀN
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Chủ đầu tư: Thảo Điền Investment

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, lắp đặt M&E tháp CT5