Bạn đang ở đây

Tin Công Ty

Với sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực, hiện nay FDC đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống máy móc, đáp ứng nhu cầu thiết bị ngày một tăng của các công trường trên khắp cả nước.

Sáng ngày 3/5/2017, tại văn phòng công ty, Ban Đào tạo FDC đã tổ chức khoá học “Train The Trainer” cho các giảng viên nội bộ, chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong 3 ngày do diễn giả Nguyễn Tấn Đức hướng dẫn.