VINHOMES GOLDEN RIVER

Bạn đang ở đây

VINHOMES GOLDEN RIVER
Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Quận 1, TP. HCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện