Sáng ngày 18/03/2018, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.C – Tổng thầu Thiết kế và Thi công (Design & Build) đã tiến hành Lễ động thổ dự án Nhà máy Sản xuất gỗ MDF Bắc Giang (Khu công nghiệp Mỹ […]